År: 1700-1830

rödbrun flammig kalksten #1

Kalcitisk finkornig kalksten.

Brytningsort: Borghamn, Vadstena
Densitet:
2670 kg/m3
SS-EN 13755
Tryckhållfasthet: 160 MPa
SS-EN 1926
Böjhållfasthet: 16,7 MPa
SS-EN 12372
Avnötning: 26 cm3 / 50 cm2
Pr EN 13892-3
Vattenabsorption: 0,39%
SS-EN 13755

Provning utförd av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Användningsområden

Golv, trappor, anläggningar m.m.