Byggnadsprocessen

​Hur går det egentligen till att köpa en kakelugn och få den uppsatt?.

I normalfallet så hittar kunderna vår hemsida och kanske någon kakelugn de vill veta mera om. Vi får en första kontakt antingen via mail eller telefon och kan ge information om den eller de kakelugnar som skulle kunna vara intressanta. Därefter tar vi reda på förutsättningarna för att sätta upp en kakelugn där de tänkt sig. Oftast har det stått en kakelugn på platsen men den är sedan länge bortriven men skorsten och kanske fundamentet finns kvar. Då måste vi ta reda på om skorstenen är tät och godkänd att använda. Detta kan vi åka ut och kontrollera via en provtryckning men oftast tar vi kontakt med sotaren i det distrikt det gäller så han åker ut och kontrollerar. I slutändan är det sotarmästaren som ska godkänna installationen när den är klar. Skulle sotarmästaren komma fram till att skorstenen eller något annat är bristfälligt så tar vi med det i vår offert till er.

Skulle det vara så att det inte finns skorsten eller fundament så tar vi reda på förutsättningarna antingen via ritningar eller ett besök på plats.

Givetvis så hjälper vi till med eventuella tillståndsansökningar och bygglov om ni vill det.

När vi har fått klart för oss förutsättningarna och kunden vet vilken kakelugn de skulle vilja ha så kommer kunden hit till vår butik och tittar på kakelugnen och vi skriver en komplett offert på den med uppsättning samt eventuella andra arbeten som behöver göras i samband med sättningen.

Här visar vi med en bildserie hur det går till när vi sätter upp en kakelugn.

kakelugnsmakare Så här ser det ut innan vi kommer.

Så här ser det ut innan vi kommer.

kakelugnsmakare Allt material uppburet och arbetet kan börja

Allt material uppburet och arbetet kan börja

kakelugnsmakare Uträkning av radie. Detta moment är viktigt för alla kakelugnar har lite annorlunda radie och blir det fel är det bara att börja om från början.

Uträkning av radie. Detta moment är viktigt för alla kakelugnar har lite annorlunda radie och blir det fel är det bara att börja om från början.

kakelugnsmakare Kakelugnen läggs ut på golvet för att kontrollera att den är komplett. 
Många bitar blir det...

Kakelugnen läggs ut på golvet för att kontrollera att den är komplett. Många bitar blir det...

kakelugnsmakare Foten och eldstadsskiftet sätts.

Foten och eldstadsskiftet sätts.

kakelugnsmakare Sättning av kakel över eldstadsluckan

Sättning av kakel över eldstadsluckan

kakelugnsmakare Det är noga att det blir rakt.

Det är noga att det blir rakt.

kakelugnsmakare Skiftet över eldstaden klar. Nu muras själva eldstaden och kanalsystemet börjar.

Skiftet över eldstaden klar. Nu muras själva eldstaden och kanalsystemet börjar.

kakelugnsmakare Kanalsystemet sett från ovan.

Kanalsystemet sett från ovan.

kakelugnsmakare Fortsatt sättning av kakel.

Fortsatt sättning av kakel.

kakelugnsmakare För varje kakelskift man sätter så muras även kanalsystemet innan man fortsätter med nästa kakelskift.

För varje kakelskift man sätter så muras även kanalsystemet innan man fortsätter med nästa kakelskift.

kakelugnsmakare

kakelugnsmakare Anslutningshålet in i skorstenen är taget och spjället lagt.

Anslutningshålet in i skorstenen är taget och spjället lagt.

kakelugnsmakare

kakelugnsmakare Nu är anslutningen klar och kronan muras

Nu är anslutningen klar och kronan muras

kakelugnsmakare Ugnen fogad och bara städning återstår.

Ugnen fogad och bara städning återstår.

kakelugnsmakare Färdig kakelugn

Färdig kakelugn