År: 1700-1830

Röd kalksten #5

Kalcitisk finkornig kalksten.

Brytningsort: Borghamn, Vadstena
Densitet:
2680 kg/m3
SS-EN 13755
Tryckhållfasthet: 172 MPa
SS-EN 1926
Böjhållfasthet: 17,1 MPa
SS-EN 12372
Utspjälkningshållfasthet 1884 N
SS-EN 13364
Avnötning: 23,2 cm3 / 50 cm2
Pr EN 13892-3
Vattenabsorption: 0,38%
SS-EN 13755

Provning utförd av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Användningsområden

Golv, trappor, väggbeklädnad, fönsterbänkar, anläggningar m.m.