År: 1700-1830

Gråbrun kalksten #3

Kalcitisk finkornig kalksten.

Brytningsort: Borghamn, Vadstena
Densitet:
2640 kg/m3
SS-EN 13755
Tryckhållfasthet: 142 MPa
SS-EN 1926
Böjhållfasthet: 19,4 MPa
SS-EN 12372
Utspjälkningshållfasthet 2174 N
SS-EN 13364
Avnötning: 20,3 cm3 / 50 cm2
Pr EN 13892-3
Vattenabsorption: 0,84%
SS-EN 13755
Friktionstal (vått) 22 SS-EN 14231
Friktionstal (torrt) 45 SS-EN 14231
Friktionstal avser finslipad yta

Provning utförd av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Användningsområden

Golv, trappor, väggbeklädnad, fönsterbänkar, anläggningar m.m.