År: 1700-1830

Marmor, Ekeberg natur #8

Dolomitisk marmor.

Brytningsort: Glanshammar, Närke
Densitet:
2860 kg/m3
SS-EN 13755
Tryckhållfasthet: 178 MPa
SS-EN 1926
Böjhållfasthet: 13,3 MPa
SS-EN 12372
Utspjälkningshållfasthet 3592 N
SS-EN 13364
Avnötning: 18,5 cm3 / 50 cm2
Pr EN 13892-3
Vattenabsorption: 0,05%
SS-EN 13755
Provning utförd av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Användningsområden

Golv, trappor, invändig väggbeklädnad, fasader, fönsterbänkar, m.m.