År: 1700-1830

Marmor Brännlyckan #2

Kalcitisk marmor med höga halter serpentin.

Brytningsort: Brännlyckan, Zinkgruvan

Testvärden:
2620 kg/m3
SS-EN 13755
Tryckhållfasthet: 156 MPa
SS-EN 1926
Böjhållfasthet: 9,7 MPa
SS-EN 12372
Utspjälkningshållfasthet 2054 N
SS-EN 13364
Avnötning: 20,9 cm3 / 50 cm2
Pr EN 13892-3
Vattenabsorption: 0,21%
SS-EN 13755
Friktionstal (vått) 5 SS-EN 14231
Friktionstal (torrt) 43 SS-EN 14231
Friktionstal avser finslipad yta

Provning utförd av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Användningsområden

Golv, trappor, väggbeklädnad, fönsterbänkar m.m.