År: 1700-1830

Marmor, Mörk ekeberg #10

Dolomitisk marmor.

Brytningsort: Glanshammar, Närke
Densitet:

2850 kg/m3
SS-EN 13755
Tryckhållfasthet: 155 MPa
SS-EN 1926
Böjhållfasthet: 20,4 MPa
SS-EN 12372
Avnötning: 13,3 cm3/50 cm2
Pr EN 13892-
Vattenabsorption: 0,06%
SS-EN 1375
Provning utförd av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Användningsområden

Golv, trappor, invändig väggbeklädnad, fasader, fönsterbänkar, m.m.