logo

Höjd: 340 cm

Väggpaneler #0

Väggpaneler i 8 sektioner varav 1 är lönndörr. Vid användning av alla delar blir den ca 10 meter. Höjd 340 cm Har tidigare suttit i ett slott i frankrike. tillverkare okänd

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled